Kredyt WYGODNY

  • obniżone oprocentowanie  7.99% w stosunku rocznym
  • nie wymaga się zaświadczenia o zatrudnieniu dla osób posiadających stałe wpływy na rachunek w BS w Wysokiej
  • łącznie do 50 000 zł z okresem spłaty do 5 lat

więcej