Rada i Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej

 • Elżbieta Gromotka – Romińska
  Prezes
 • Halina Waśkowiak
  Z-ca Prezesa
 • Ewa Deruś
  Członek

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiej

 • Piotr Maj
  Przewodniczący
 • Andrzej Bator
  Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Falkowski
  Sekretarz
 • Kornelia Kleczka
  Członek
 • Józef Adamczyk
  Członek
 • Andrzej Goliński
  Członek
 • Kazimierz Mrowiński
  Członek
Infografika schematu organizacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wysokiej