Wyniki finansowe Banku

Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej
Wyszczególnienie      31.12.2014      31.12.2015    31.12.2016
suma bilansowa    43 894 tys. zł    47 646 tys. zł   51 849 tys. zł
depozyty    35 238 tys. zł    38 554 tys. zł   42 233 tys. zł
kredyty brutto     31 591 tys. zł    34 174 tys. zł    36 590 tys. zł
fundusze własne      6 990 tys. zł      7 585 tys. zł      8 012 tys. zł
wynik finansowy netto          645 tys. zł         444 tys. zł         490 tys. zł
współczynnik wypłacalności             22,60%             23,98%              24,31%
współczynnik wypłacalności krótkoterminowej              0,25%               0,26%              0,28%