Kredyt ŚWIĄTECZNY z oprocentowaniem 0%

Kredyt ŚWIĄTECZNY z oprocentowaniem 0% ! Zapewniamy minimum formalności – kwota kredytu aż do 15 000zł

Zapraszamy do skorzystania z niepowtarzalnego kredytu ŚWIĄTECZNEGO

Warunki:

  • oprocentowanie 0% w stosunku rocznym
  • spłata do 15 miesięcy, a płatność pierwszej raty dopiero po 3 miesiącach
  • wysokość kredytu do 15 000zł
Szczegóły w Wydziale Kredytów Banku Spółdzielczego w Wysokiej  tel. 067 2871024 wew. 25

Zapraszamy!!!

 

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wg przykładu reprezentatywnego:

 rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z 2011r.  wynosi:12,05% przy założeniach: kredyt udzielony 15.11.2017r. na 13 miesięcy w wysokości 3 000zł, oprocentowanie nominalne zmienne wynosi 0%, prowizja 5,99%, opłata przygotowawcza 25zł,  spłacany w 10 ratach miesięcznych, stałych od 15.02.2018r.  po 300zł, koszt zabezpieczenia 0zł, Całkowity koszt kredytu 204,70zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 3 204,70zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie oferty kredytowe dla rolników:

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych

więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.więcej

Rachunek Oszczędnościowy ZYSK Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych więcej

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy unijnychwięcej

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności rolniczej, bez obowiązku rozliczania celowości wykorzystania kredytu. więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązańwięcej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. więcej