Kredyt obrotowy 0% PROWIZJI

Kredyt obrotowy 0% prowizji skierowany jest do osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Korzyści to wyjątkowo niskie oprocentowanie tylko 5% w stosunku rocznym oraz brak prowizji. Natomiast kredyt należy w całości rozliczyć na zakupione środki do produkcji rolnej lub finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Korzyści:
  • oprocentowanie obniżone do 5% w stosunku rocznym
  • okres spłaty do 12 miesięcy
  • kwota do 100 tysięcy na finansowanie bieżącej działalności
  • dla osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz działalność gospodarczą.
Wszystkie oferty kredytowe dla rolników:

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych

więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.więcej

Rachunek Oszczędnościowy ZYSK Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych więcej

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy unijnychwięcej

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności rolniczej, bez obowiązku rozliczania celowości wykorzystania kredytu. więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązańwięcej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. więcej