Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu. Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym uzależniona jest od średnich stałych miesięcznych wpływów na rachunek obliczonych jako średnia z 6-ciu do 12 miesięcy – do wysokości 2-krotności średnich miesięcznych wpływów.

Korzyści:
  • wygoda- korzystanie w każdej chwili,
  • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku ROR,
  • najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
  • oprocentowanie od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
  • automatyczne odnowienie kredytu po 12 miesiącach, w przypadku gdy klient nie złoży innej dyspozycji, bez konieczności wypełniania dodatkowych dokumentów,
  • minimalna prowizja,
  • możliwość wyboru formy zabezpieczenia,
Wszystkie oferty kredytowe dla klientów indywidualnych:

Kredyt ŚWIĄTECZNY z oprocentowaniem 0%

Kredyt ŚWIĄTECZNY z oprocentowaniem 0% ! Zapewniamy minimum formalności – kwota kredytu aż do 15 000złwięcej

Kredyt WYGODNY
  • obniżone oprocentowanie  7.99% w stosunku rocznym
  • nie wymaga się zaświadczenia o zatrudnieniu dla osób posiadających stałe wpływy na rachunek w BS w Wysokiej
  • łącznie do 50 000 zł z okresem spłaty do 5 lat

więcej

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.więcej

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Przedmiotem kredytu na cele mieszkaniowe mogą być nakłady na realizację inwestycji związane w szczególności z:więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na finansowanie ich bieżących potrzeb.więcej

Kontakt Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonywanych transakcji.więcej