Tabele opłat i prowizji oraz oprocentowania

Ogólne warunki pobierania opłat i prowizji bankowych

obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

od dnia 1 stycznia 2018 r.:

Taryfa opłat i prowizja dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych

Taryfa opłat i prowizji dotycząca rachunków oszczędnościowych

Taryfa opłat i prowizji dotycząca operacji kasowych i zleceń różnych

 

 

oraz obowiązująca od 01 lutego 2018r.

Taryfa opłat i prowizji dotycząca kredytów

 

a także aktualne:

 

TABELA  oprocentowania rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, wkładów i lokat terminowych

 

TABELA – oprocentowania kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR