HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

Informujemy o terminach Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Wysokiej – w dniach od 20.04.2022 do 28.04.2022r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiej zawiadamia członków Banku, że w dniach od 20.04.2022 do 28.04.2022

odbędą się:

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  ZEBRANIA  GRUP  CZŁONKOWSKICH 

  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Zapoznanie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego za 2021 r. wraz z informacją o sprawach, które będą przedmiotem rozpatrzenia na ZP.
  5. Dyskusja  i wyrażenie opinii dotyczącej działalności Banku oraz przyjęcie wniosków.
  6. Wybory (tajne) delegatów na Zebranie Przedstawicieli oraz podanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

W przypadku niskiej frekwencji, Zebranie odbędzie się w II terminie,tj. tego samego dnia 15 minut później.

Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Zebraniu, a chcieliby oddać głos na kandydata na Delegata, mogą wypisać pełnomocnictwo osobie, która będzie go reprezentować.

                                   

Lp.MiejscowośćdatagodzinaGdzie
1.Wysoczka  20.04.202217.00Świetlica wiejska
2.Wysoka Mała20.04.202219.00Świetlica wiejska
3.Kijaszkowo21.04.202217.00Świetlica wiejska
4.Tłukomy21.04.202219.00Świetlica wiejska
5.Rudna/Nowa Rudna22.04.202217.00Świetlica wiejska
6.Stare/Gmurowo22.04.202219.00Świetlica OSP
7.Młotkowo25.04.202217.00Świetlica wiejska w Czajczu
8.Czajcze25.04.202219.00Świetlica wiejska
9.Mościska/Kostrzynek26.04.202217.00Świetlica wiejska
10.Jeziorki Kosztowskie połączone z Kosztowem  26.04.202219.00Świetlica wiejska
11.Bądecz/Sędziniec27.04.202217.30Szkoła Podstawowa
12.Wysoka/pozostałe28.04.202217.00Klub Pokusa