Zmiana autoryzacji zleceń w Internet Bankingu

Od 01.07.2019r. zlecenia (przelewy, inne operacje)  w Internet Bankingu będą autoryzowane tylko za pomocą wiadomości SMS ( listy haseł nie będą już aktywne)

 

Szanowni Klienci,

szanując Państwa bezpieczeństwo z dniem 01 lipca 2019 r. w Systemie Bankowości Internetowej zostanie wyłączona możliwość realizacji zleceń poprzez hasła jednorazowe drukowane, a włączone dla wszystkich hasła wysyłane za pomocą wiadomości SMS na zdefiniowany w Banku telefon komórkowy.
W otrzymanej z Banku wiadomości, oprócz hasła jednorazowego, otrzymają Państwo informację o kwocie i tytule przelewu, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualną próbą wyłudzenia pieniędzy w przypadku przejęcia dostępu do rachunku przez osoby nieuprawnione.

Usługa jest nieodpłatna.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie zdefiniowanego w Banku numeru telefonu i ewentualne poprawienie na prawidłowy. W przypadku braku telefonu w Banku realizacja przelewów poprzez Internet Banking nie będzie możliwa.
Usługę można uruchomić już dziś. Po zalogowaniu do Internet Bankingu zakładka Ustawienia – Sposób autoryzacji operacji – Zmień i wybieramy Hasła SMS.

W załączeniu przedstawiamy samodzielną możliwość zmiany sposobu autoryzowania operacji:

Zmiana sposobu autoryzacji operacji w IB na SMS

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wysokiej