Home Banking

Home Banking umożliwia Klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby Klienta. Usługa ta stwarza Klientowi możliwość wykonywania typowych transakcji za pośrednictwem dostępnych łączy telefonicznych.

Klient korzystający z usługi Home Banking musi posiadać komputer z modemem oraz telefon. Przed rozpoczęciem  korzystania  z systemu Klient podpisuje umowę precyzującą warunki funkcjonowania usługi. Po podpisaniu umowy przedstawiciel banku dokonuje u Klienta instalacji oprogramowania i przeprowadza szkolenie jego wykorzystania.

Cechy i funkcjonalność: 

 • Pełne bezpieczeństwo po stronie banku i klienta
 • Bezpieczeństwo przesyłanych informacji
 • Minimalne wymagania sprzętowe u klienta
 • Możliwość wprowadzenia wielu podpisów elektronicznych dla jednego klienta
 • Obsługa wielu rachunków klienta
 • Różnorodność dostępnych operacji ( przelewy dowolne, ZUS, US )
 • Przyjazna aplikacja po stronie klienta umożliwiająca przekazanie dyspozycji, współpracy z dowolnym systemem finansowo księgowym.
 • Bezosobowa praca 24 godziny na dobę
 • Pełna kontrola pracowników banku nad pracą systemu
 • Prosta aplikacja i minimalne wymagania sprzętowe
 • Śledzenie stanu rachunków
 • Przesyłanie i odbiór informacji testowej

Bezpieczeństwo 

W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje różne zaawansowane rozwiązania techniczne. Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego.