Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonywanych transakcji. Kredyt może być udzielony wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie działania Banku, posiadającym zdolność kredytową. Wypłata może nastąpić w postaci gotówki lub na rachunek bankowy.

Korzyści
  • dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania,
  • możliwość wyboru spłaty i oprocentowania,
  • minimalne prowizje,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  • dogodne formy zabezpieczenia, korzystne oprocentowanie,
  • nieskomplikowane procedury.

 

Wszystkie oferty kredytowe dla klientów indywidualnych:

kredyt gotówkowy DOBRY KREDYT
  • minimum formalności
  • łącznie do 40 000 zł z okresem spłaty do 5 lat

więcej

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.więcej

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Przedmiotem kredytu na cele mieszkaniowe mogą być nakłady na realizację inwestycji związane w szczególności z:więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na finansowanie ich bieżących potrzeb.więcej

Kontakt Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonywanych transakcji.więcej