Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Przedmiotem kredytu na cele mieszkaniowe mogą być nakłady na realizację inwestycji związane w szczególności z:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup wybudowanego i zgodnie z prawomocną decyzją administracyjną przeznaczonego do użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego i przeznaczonego do użytkowania, na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej, lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa przeznaczonego do użytkowania, na mocy prawomocnej decyzji administracyjne, domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową,
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją
Korzyści:
 • okres kredytowania – do 20 lat,
 • dogodne formy spłaty,
 • korzystne oprocentowanie kredytu,
 • możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • minimalna prowizja,
 • finansujemy do 80% inwestycji,
Wszystkie oferty kredytowe dla klientów indywidualnych:

kredyt gotówkowy DOBRY KREDYT
 • minimum formalności
 • łącznie do 40 000 zł z okresem spłaty do 5 lat

więcej

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.więcej

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

Przedmiotem kredytu na cele mieszkaniowe mogą być nakłady na realizację inwestycji związane w szczególności z:więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na finansowanie ich bieżących potrzeb.więcej

Kontakt Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania dokonywanych transakcji.więcej