Lokata terminowa dla firm

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych przez określony czas, ustalony w umowie z Bankiem.

Lokatę terminową może założyć osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Klienta okresu lokaty terminowej.

Oferujemy lokaty terminowe:

O zmiennej stopie procentowej na okresy:
  • 3 dniowe, 7 dniowe, 14 dniowe
  • 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy , 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy
Lokata progresywna
  • Jest to lokata, której oprocentowanie wzrasta z każdym miesiącem przetrzymania w Banku
  • Wysokość oprocentowania lokaty wzrasta wraz z długością oszczędzania
  • Lokata może być zawierana maksymalnie na okres 12 miesięcy i nie jest odnawialna
  • Rachunek lokaty progresywnej oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej

Za założenie, prowadzenie i likwidację lokaty terminowej Bank nie pobiera żadnych opłat.

Istnieje możliwość:

  • negocjacji wysokości oprocentowania
  • automatycznego pozostawienia lokaty na kolejny okres
Wszystkie lokaty dla klientów indywidualnych, firm i rolników:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Lokata terminowa dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.więcej

Informacje o banku Lokata terminowa dla firm

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych przez określony czas, ustalony w umowie z Bankiem.więcej

Informacje o banku ROR STUDENT i ROR JUNIOR

Specjalna oferta na prowadzenie rachunku ROR:

  • ROR STUDENT dla studentów szkół wyższych, posiadających status wyższej uczelni oraz szkół policealnych, do ukończenia 25 roku życia
  • ROR JUNIOR dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Lokaty terminowe

Wkłady  oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.więcej