Lokata terminowa dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.
Oszczędności gromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rachunki lokat terminowych zakładane są osobom pełnoletnim i małoletnim.

Oferujemy rachunki terminowych wkładów oszczędnościowych o oprocentowaniu zmiennym i stałym w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Klienta okresu wkładu terminowego.

Odsetki obliczane są za rzeczywistą liczbę dni utrzymania środków na lokacie i pozostają do dyspozycji posiadacza rachunku.

Lokata może być odnowiona na kolejny okres umowy.

Oferujemy wkłady i lokaty terminowe:

O zmiennym oprocentowaniu:

na 1 , 3 , 6 , 12 , 24, 36 miesięcy,

Lokata progresywna

Jest to lokata, której oprocentowanie wzrasta z każdym miesiącem przetrzymania w Banku
Wysokość oprocentowania lokaty wzrasta wraz z długością oszczędzania
Lokata może być zawierana maksymalnie na okres 12 miesięcy i nie jest odnawialna
Rachunek lokaty progresywnej oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej

Za założenie, prowadzenie i likwidację wkładu terminowego nie pobiera się żadnych opłat.

Wszystkie lokaty dla klientów indywidualnych, firm i rolników:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Lokata terminowa dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.więcej

Informacje o banku Lokata terminowa dla firm

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych przez określony czas, ustalony w umowie z Bankiem.więcej

Informacje o banku ROR STUDENT i ROR JUNIOR

Specjalna oferta na prowadzenie rachunku ROR:

  • ROR STUDENT dla studentów szkół wyższych, posiadających status wyższej uczelni oraz szkół policealnych, do ukończenia 25 roku życia
  • ROR JUNIOR dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Lokaty terminowe

Wkłady  oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.więcej