Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunki bieżące i pomocnicze otwierane są dla:

  • Osób prawnych
  • Jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek pomocniczy otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele i służy Posiadaczowi do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego.

Odsetki należne od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczym naliczane i dopisywane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Za wybrane czynności związane z prowadzeniem rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Posiadaczom rachunku bieżącego oferujemy:

  • Home Banking i Internet Banking – możliwość korzystania z bankowości elektronicznej
  • Bankofon, SMS – możliwość otrzymania informacji o aktualnym stanie rachunku
  • Lokalną kartę bankomatową , międzynarodową kartę płatniczą VISA Business Debetowa – łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku
  • Zlecenia stałe – szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności
  • Możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • Rachunek  VAT  – Mechanizm Podzielonej Płatności – (Split Payment) – szczegółowe informacje (link)

Przeczytaj więcej na temat kart bankomatowych.

Wszystkie rachunki dla klientów indywidualnych, firm i rolników:

Konto dla aktywnych w BS Wysokiej - miniatura Konto dla AKTYWNYCH

Rachunek polecany dla osób aktywnie korzystających z karty płatniczej oraz bankowości elektronicznej

więcej

Program 500 plus Wysoka Bank Wnioski 500+ i 300+

BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEJ  umożliwia Klientom złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ i 300+ poprzez system bankowości internetowej.

Funkcjonalność skierowana jest do Klientów Banku Spółdzielczego w Wysokiej, którzy posiadają dostęp do bankowości internetowej https://online.bswysoka.pl/

więcej

Konto ROR Senior

Wyjątkowa oferta:

  • dla emerytów, rencistów i osób, które ukończyły 60 rok życia

więcej

Sm@rt wypłata

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki w bankomacie Banku Spółdzielczego w Wysokiej bez bez użycia karty bankomatowej klientom posiadającym rachunek w naszym Banku.więcej

Bankowość internetowa Rachunek bieżący dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z rolniczą działalnością gospodarcza.więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.więcej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych.więcej