Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych.

Posiadaczem „ROR” może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  • Osoba pracująca o stałym źródle dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na „ ROR” całość lub część swego wynagrodzenia,
  • Emeryt, rencista , który zleci instytucji ZUS, KRUS przekazywanie swojego świadczenia na „ROR”,
  • Osoba, która zadeklaruje wysokość comiesięcznych wpłat gotówkowych na „ROR”

Środki zgromadzone na „ROR” są oprocentowane w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierana jest prowizja zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Posiadając rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy możesz korzystać z wielu nowych produktów bankowych takich jak:

  • Internet Banking – umożliwiający dostęp do środków pieniężnych 24 godziny na dobę, bez potrzeby wizyty w Banku,
  • Bankofon, SMS – możliwość otrzymania informacji o aktualnym stanie rachunku,
  • Lokalna Karta Bankomatowa , międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic Debetowa – łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku,
  • Zlecenia stałe – szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności,
  • Możliwość uzyskania kredytu w „ROR”,

Przeczytaj więcej na temat kart bankomatowych.

Wszystkie rachunki dla klientów indywidualnych, firm i rolników:

Konto dla aktywnych w BS Wysokiej - miniatura Konto dla AKTYWNYCH

Rachunek polecany dla osób aktywnie korzystających z karty płatniczej oraz bankowości elektronicznej

więcej

Program 500 plus Wysoka Bank Wnioski 500+ i 300+

BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEJ  umożliwia Klientom złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ i 300+ poprzez system bankowości internetowej.

Funkcjonalność skierowana jest do Klientów Banku Spółdzielczego w Wysokiej, którzy posiadają dostęp do bankowości internetowej https://online.bswysoka.pl/

więcej

Konto ROR Senior

Wyjątkowa oferta:

  • dla emerytów, rencistów i osób, które ukończyły 60 rok życia

więcej

Sm@rt wypłata

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki w bankomacie Banku Spółdzielczego w Wysokiej bez bez użycia karty bankomatowej klientom posiadającym rachunek w naszym Banku.więcej

Bankowość internetowa Rachunek bieżący dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z rolniczą działalnością gospodarcza.więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.więcej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych.więcej