ZYSK

Rachunek ZYSK to rachunek oszczędnościowy z podwyższonym oprocentowaniem służący do systematycznego oszczędzania.
Rachunek ZYSK to

  • podwyższone oprocentowanie,
  • swobodne wpłacanie i wypłacanie środków,
  • wygodny sposób na pomnażanie oszczędności,
  • na rachunek przyjmowane są wpłaty w każdej wysokości
  • możliwość ustalenia stałego zlecenia przelewu określonej kwoty przelewanej na ten rachunek
  • kontrola i dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną

Szczegóły u pracowników Banku lub pod nr tel. 067 2871024