Paybynet – płatności internetowe

Paybynet – płatności internetowe – nowa usługa dla klientów, korzystających z Internet Bankingu – szybka, bezpieczna i wygodna, dostępna przez 24 godziny na dobę, możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych, które przyjmują płatności w ramach „PayByNet”. Płatności realizowane są bezpośrednio z rachunku, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych transakcji.

 

PayByNet – to system gwarantowanych natychmiastowych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta. Istotnym faktem jest to, że funkcjonalność natychmiastowych płatności internetowych za pomocą PayByNet jest całkowicie darmowa i nie muszą Państwo uiszczać dodatkowej prowizji z tego tytułu.

Jakie korzyści uzyskujemy korzystając z tego systemu ?

Dzięki tej usłudze wszyscy klienci Banku Spółdzielczego w Wysokiej, korzystający z Internet Bankingu, mogą szybko, bezpiecznie i wygodnie, przez 24 godziny na dobę, realizować płatności za zakupy w sklepach internetowych, które przyjmują płatności w ramach „PayByNet”. Płatności realizowane są bezpośrednio z rachunku, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych transakcji.

Dzięki temu zapewniamy naszym klientom :

 • szybkość – obsługi płatności w PayByNet przyśpiesza realizację zamówienia,
 • oszczędność – przelewy z wykorzystaniem „PayByNet” są całkowicie bezpłatne,
 • przejrzystość – przelew bezpośredni stanowi jednoznaczny dowód zapłaty za wybrane przez klienta towary bądź usługi,
 • bezpieczeństwo – usługa wykonywana jest z pośrednictwem KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. gwarantuje kupującemu bezpieczeństwo dokonanej transakcji,
 • wygoda – automatyczne przenoszenie danych dotyczących przelewu i danych odbiorcy płatności.

Jak korzystać z „PayByNet” ?

 • w chwili dokonywania zakupów w sklepie internetowym, który akceptuje płatności w systemie „PayByNet”, przy wyborze rodzaju płatności, należy wybrać „PayByNet”, a po wyświetleniu strony serwisu – kliknąć logo BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości, a następnie wybrać województwo wielkopolskie i Bank Spółdzielczy w Wysokiej,
 • automatycznie następuje przekierowanie na stronę logowania do Internet Bankingu,
 • po udanym zalogowaniu wyświetla się strona z danymi do przelewu, system poprosi o zaakceptowanie przelewu, który został wygenerowany,
 • sklep otrzymuje informację o wykonanej płatności, dzięki temu Sprzedający może przystąpić do realizacji zamówienia.

Współpraca Banku z Krajową Izbą Rozliczeniową zapewnia Klientom stabilność i pewność transakcji realizowanych za pomocą PayByNet, a także dostęp do pozostałych największych platform płatności:

 • Przelewy24,
 • pl,
 • eService Online,
 • IAI Płatności,
 • pl.

Więcej informacji na temat usługi PayByNet na stronie www.paybynet.pl

 

 


Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych

więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.więcej

Rachunek Oszczędnościowy ZYSK Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych więcej

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy unijnychwięcej

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności rolniczej, bez obowiązku rozliczania celowości wykorzystania kredytu. więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązańwięcej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. więcej