Informacja dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych MÓJ DOM w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

Informacja dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych MÓJ DOM w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

Możliwość obniżenia marży kredytu nawet o 2% – Proponujemy obniżenie marży kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM oprocentowanego wg stawki WIBOR 3M nawet o 2% do 31.12.2022r. – Szczegóły u pracowników Banku – tel. 672871024 wew. 25

WAKACJE KREDYTOWE – Od 29.07.2022r. można składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe: w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną, poprzez Internet Banking oraz na adres email: kredyty@bswysoka.pl (podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym)

Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w złotych przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022 – 2023.

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu możesz zawiesić:
  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
   Uwaga: żeby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, złóż wniosek przed datą wymagalności raty kredytu w sierpniu 2022r.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:
  • masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.
 • Okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe

 •  Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.