KOMUNIKATY

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku udostępniane są Klientom w formie papierowej w lokalu Banku w Wysokiej.
ul. Strzelecka 1 , 89-320 Wysoka w godzinach od 8-ej do 15-tej.

» Porównanie typów przelewów realizowanych poprzez IB (2)
» Fundusz Wsparcia Kredytobiorców- informacja dla klientów
» Wzór wniosku do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
» Informacja o ryzykach kredytów zab. hipotecznie
» Komunikat – sankcje Federacja Rosyjska i Białoruś
» Informacja wynikająca z art. 111 ustawy Prawo bankowe
» Usługa mojeID i Profil Zaufany w Banku Spółdzielczym w Wysokiej
» Regulamin Usługi BLIK.docx
» Regulamin_BSWysoka_mojeID
» Tarcza Finansowa PFR
» Manual_MŚP IB Tarcza 2.0 – Instrukcja składania oświadczenia o rozliczeniu Tarczy 2.0
» Informacja dot. raportowania przez BS Wysoka dostępności API PSD2
» Polityka prywatności – Aplikacja Nasz Bank
» Oświadczenie BS o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
» Polityka Ładu Korporacyjnego
» Ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego za 2021r.
» Skargi i reklamacje
» Informacja o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci
» Informacja wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe
» Polityka informacyjna 2020
» Ogólna informacja dotycząca EURO-FATCA
» Komunikat dot. transferów pieniężnych (przelewy)
» Klauzula informacyjna
» Mechanizm Podzielonej Płatności – Split Payment – szczegółowe informacje
» Opis systemu kontroli wewnętrznej BS w Wysokiej
» Ulotka BFG stan prawny na 9.03.2018r.

Skip to content