Rada i Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej od 28.06.2023r

9

Maciej Wojczyński

Prezes Zarządu
email: m.wojczynski@bswysoka.pl

9

Anna Kuropatwa

Zastępca Prezesa Zarządu
email: a.kuropatwa@bswysoka.pl

9

Małgorzata Thomas

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Wysokiej

Zobacz więcej

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiej

9

Przewodniczący

Mieczysław Zaremba

9

Z-ca Przewodniczącego

Mirosława Wiczyńska

9

Sekretarz

Anna Wala-Kobierowska

9

Członkowie

Skowrońska Sylwia
Grzesik Paweł
Kowalski Krzysztof
Węgrzyn Grzegorz

Skip to content