Nasi Pracownicy

Maciej Wojczyński

Prezes Zarządu
m.wojczynski@bswysoka.pl
wew.22

Anna Kuropatwa

Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych
a.kuropatwa@bswysoka.pl,
wew.36

Małgorzata Thomas

Członek Zarządu odpowiedzialny za pion handlowy
m.thomas@bswysoka.pl, wew.33

Patrycja Kosmowska

Kierownik Wydziału Depozytów i Marketingu
p.nabywaniec@bswysoka.pl, wew.30

Ewa Deruś

Kierownik Zespołu Analityków Kredytowych
e.derus@bswysoka.pl, wew.34

Paulina Markiewicz

Zastępca Kierownika Wydziału Depozytów i Marketingu
obslugaklienta@bswysoka.pl, wew.31

Justyna Depta

Zastępca Kierownika Zespołu Analityków Kredytowych
kredyty@bswysoka.pl, wew.37

Magdalena Rybarczyk

Stanowisko Zarządzania Ryzykami i Analiz
m.rybarczyk@bswysoka.pl
wew.36

Kamila Lewicz

Stanowisko Administracyjno- Samorządowe
bank@bswysoka.pl, wew.21

Katarzyna Fonrath

Specjalista ds. zgodności i kontroli wewnętrznej
k.fonrath@bswysoka.pl, wew.26

Aleksandra Górniak

Analityk Kredytowy
kredyty@bswysoka.pl
wew.38

Martyna Milewska

Referent Wydziału Księgowości i Rozliczeń
m.milewska@bswysoka.pl
wew.39

Mateusz Speyer

Referent Wydziału Księgowości i Rozliczeń
m.speyer@bswysoka.pl
wew.24

Zuzanna Drożdż

Referent Wydziału Depozytów i Marketingu
z.drozdz@bswysoka.pl, wew.27

Joanna Bohn

Anna Balicka

Referent Wydziału Kredytów i Windykacji
kredyty@bswysoka.pl
wew.25

Maciej Kwiatkowski

Referent Wydziału Depozytów i Marketingu
obslugaklienta@bswysoka.pl, wew.29

Skip to content