SMS Banking

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku i wolnych środkach na rachunku.

Informacja jest przekazywana w sposób zapewniający zachowanie poufności.

Skip to content