Firma

Bank oferuje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą następujące produkty:

  • rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • lokaty terminowe
  • Internet Banking
  • Home Banking
  • karty bankomatowe: lokalne oraz VISA
  • kredyt w rachunku bieżącym
  • kredyty obrotowe oraz inwestycyjne

 

Oferty kredytowe dla firm:

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.więcej

Obraz tła nagłówka Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku.więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązańwięcej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.więcej

 

Oferty lokat dla firm:

Informacje o banku Lokata terminowa dla firm

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych przez określony czas, ustalony w umowie z Bankiem.więcej

 

Oferty rachunków dla firm:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.więcej