FIRMA

Bank oferuje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą następujące produkty:

  • rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • lokaty terminowe
  • Internet Banking
  • Home Banking
  • karty bankomatowe: lokalne oraz VISA
  • kredyt w rachunku bieżącym
  • kredyty obrotowe oraz inwestycyjne

 

Oferty kredytowe dla firm:

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

→ więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku.

→ więcej

Kredyt płatniczy

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań

→ więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

→ więcej

Kredyt obrotowy

Oferty lokat dla firm:

Lokata terminowa

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych przez określony czas, ustalony w umowie z Bankiem.

→ więcej

Lokata terminowa

Oferty rachunków dla firm:

Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

→ więcej

Rachunki bieżące i pomocnicze

Skip to content