Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku.

Kredyt ten jest krótkoterminowym kredytem obrotowym nieodnawialnym, udzielanym podmiotom gospodarczym o utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, jako doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych.

Kredyt płatniczy udzielany jest z terminem spłaty nie przekraczającym 90 dni.

Kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy.

Wszystkie oferty kredytowe dla firm:

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

→ więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku.

→ więcej

Kredyt płatniczy

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań

→ więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

→ więcej

Kredyt obrotowy

Skip to content