Lokata terminowa dla firm

Lokata terminowa służy do przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych przez określony czas, ustalony w umowie z Bankiem.

Lokatę terminową może założyć osoba prawna oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Klienta okresu lokaty terminowej.

Oferujemy lokaty terminowe:

O zmiennej stopie procentowej na okresy:
» 3 dniowe, 7 dniowe, 14 dniowe
» 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy , 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy
Lokata progresywna
» Jest to lokata, której oprocentowanie wzrasta z każdym miesiącem przetrzymania w Banku
» Wysokość oprocentowania lokaty wzrasta wraz z długością oszczędzania
» Lokata może być zawierana maksymalnie na okres 12 miesięcy i nie jest odnawialna
» Rachunek lokaty progresywnej oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej
Za założenie, prowadzenie i likwidację lokaty terminowej Bank nie pobiera żadnych opłat.

Istnieje możliwość:
» negocjacji wysokości oprocentowania
» automatycznego pozostawienia lokaty na kolejny okres

Skip to content