Rada i Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej od 10.11.2021r.

 • Maciej Wojczyński
  Prezes Zarządu
 • Ewa Deruś
  Z-ca Prezesa Zarządu
 • Anna Kuropatwa
  Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiej

 • Piotr Maj
  Przewodniczący
 • Kornelia Kleczka
  Z-ca Przewodniczącego
 • Kazimierz Mrowiński
  Sekretarz
 • Józef Adamczyk
  Członek
 • Andrzej Goliński
  Członek
 • Dariusz Mantaj
  Członek
 • Stanisław Mrotek
  Członek