Rachunki

Bank Spółdzielczy w Wysokiej oferuje następujące produkty i usługi :

  • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób fizycznych w tym: ROR Senior i ROR Junior
  • rachunki oszczędnościowe w tym: rachunek ZYSK
  • Internet Banking – system bankowości elektronicznej
  • Sm@rt wypłata
  • Bankofon
  • SMS Banking
  • karty lokalne i VISA

 

Oferty rachunków dla klientów indywidualnych, firm i rolników:

Konto ROR Senior

Wyjątkowa oferta:

  • dla emerytów, rencistów i osób, które ukończyły 60 rok życia

 

więcej

Sm@rt wypłata

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki w bankomacie Banku Spółdzielczego w Wysokiej bez bez użycia karty bankomatowej klientom posiadającym rachunek w naszym Banku.więcej

Bankowość internetowa Rachunek bieżący dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z rolniczą działalnością gospodarcza.więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.więcej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych.więcej