Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe , ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy- Prawo bankowe i odpowiednio oddział 27 instytucji kredytowej w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust.4. Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest wyłącznie w PLN.

Otwarcie podstawowego Rachunku Płatniczego wymaga złożenia wniosku w formie papierowej o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego celem zawarcia Umowy.
Bank przyjmuje wraz z wnioskiem o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN ) oświadczenie Posiadacza Rachunku Płatniczego w innym banku. Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest jako konto indywidualne. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w ror oferowany przez Bank. Podstawowy Rachunek Płatniczy nie jest dostępny dla osób małoletnich do 13 tego roku życia oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Oferty rachunków dla klientów indywidualnych:

Konto dla AKTYWNYCH

Rachunek polecany dla osób aktywnie korzystających...

→ więcej

Konto dla AKTYWNYCH

Konto ROR Senior

Wyjątkowa oferta:
dla emerytów...

→ więcej

Konto ROR Senior

Sm@rt wypłata

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki...

→ więcej

Sm@rt wypłata

Rachunek ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych...

→ więcej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Podstawowy

rachunek płatniczy

→ więcej

Podstawowy rachunek płatniczy

Skip to content