Rachunek bieżący dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z rolniczą działalnością gospodarcza.

Posiadanie tego rachunku umożliwia rozliczenia z tytułu:

» Dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej
» Należności z produkcji i sprzedaży
» Zwrot podatku VAT
» Rozliczenia z kontrahentami
» Składki na rzecz KRUS
» Rachunek VAT – Mechanizm Podzielonej Płatności – (Split Payment) – szczegółowe informacje (link)
Środki zgromadzone na rachunku bieżącym są oprocentowane w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierana jest prowizja zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Rolnik posiadający rachunek bieżący może korzystać z wielu produktów bankowych takich jak:

» Internet Banking – umożliwiający dostęp do środków pieniężnych 24 godziny na dobę, bez potrzeby wizyty w Banku,
» Bankofon, SMS – możliwość otrzymania informacji o aktualnym stanie rachunku,
» Lokalna Karta Bankomatowa , międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic Debetowa – łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku,
» Zlecenia stałe – szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności,
» Możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym.
Przeczytaj więcej na temat kart bankomatowych.

Skip to content