Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych.

Posiadaczem „ROR” może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia jeden z następujących warunków:

» Osoba pracująca o stałym źródle dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na „ ROR” całość lub część swego wynagrodzenia,
» Emeryt, rencista , który zleci instytucji ZUS, KRUS przekazywanie swojego świadczenia na „ROR”,
» Osoba, która zadeklaruje wysokość comiesięcznych wpłat gotówkowych na „ROR”

Środki zgromadzone na „ROR” są oprocentowane w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierana jest prowizja zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Posiadając rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy możesz korzystać z wielu nowych produktów bankowych takich jak:

» Internet Banking – umożliwiający dostęp do środków pieniężnych 24 godziny na dobę, bez potrzeby wizyty w Banku,
» Bankofon, SMS – możliwość otrzymania informacji o aktualnym stanie rachunku,
» Lokalna Karta Bankomatowa , międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic Debetowa – łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku,
» Zlecenia stałe – szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności,
» Możliwość uzyskania kredytu w „ROR”,

Przeczytaj więcej na temat kart bankomatowych.

Oferty rachunków dla klientów indywidualnych:

Konto dla AKTYWNYCH

Rachunek polecany dla osób aktywnie korzystających...

→ więcej

Konto dla AKTYWNYCH

Konto ROR Senior

Wyjątkowa oferta:
dla emerytów...

→ więcej

Konto ROR Senior

Sm@rt wypłata

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki...

→ więcej

Sm@rt wypłata

Rachunek ROR

Służy do gromadzenia środków pieniężnych...

→ więcej

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Podstawowy

rachunek płatniczy

→ więcej

Podstawowy rachunek płatniczy

Skip to content