WERYFIKACJA NUMERÓW PESEL

🏦 UWAGA! 🏦

Szanowny Kliencie,

informujemy, że od 01.06.2024 r. jesteśmy zobowiązani weryfikować czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

Sprawdzimy, czy nie masz zastrzeżonego  numeru PESEL, m.in.:

– przed podpisaniem umowy rachunku

– przed podpisaniem umowy o kredyt

-przed wypłatą gotówki w kasie placówki banku, która pojedynczo lub jako kolejna przekroczy kwotę trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

* Jeśli okaże się, że PESEL jest zastrzeżony załatwienie  powyższych spraw nie będzie możliwe.

Kogo dotyczy weryfikacja numeru PESEL?

Weryfikacja dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich będących konsumentem.

Gdzie można zastrzec i cofnąć zastrzeżenie PESEL?

– na stronie www.gov.pl

– w aplikacji mObywatel

– w urzędzie gminy

Ważne:

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć bezterminowo lub na określony czas załatwiana spraw. Należy o tym pamiętać przed załatwieniem powyżej wymienionych spraw, aby nie wydłużyć czasu realizacji formalności.

Podstawa prawna:

Ustawa prawna z 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

🏦 Wysoka, ul. Strzelecka 1
📞 (67) 287 10 24
📧 bank@bswysoka.pl
🌍 bswysoka.pl

Konto Mały Biznes
Skip to content