Tabele opłat i prowizji oraz oprocentowania

Informujemy, iż od 01.01.2021 roku obowiązuje nowa Taryfa opłat i prowizji

Komunikat dla Klientów

Taryfa opłat i prowizji od 01.01.2021r.

Zał. 1 – Ogólne warunki pobierania opłat i prowizji

Zał. 2 -Taryfa opłat i prowizji rachunki bieżące

Zał. 3 -Taryfa opłat i prowizji Klienci indywidualni

Zał. 4 – Taryfa opłat i prowizji operacje kasowe i zlecenia różne

Zał. 5 – Taryfa opłat i prowizji KREDYTY

Zał. 6 -Taryfa opłat i prowizji osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

Zał. 7 -Taryfa opłat i prowizji dla Aktywnych

Zał. 8 – Taryfa opłata i prowizji rachunek płatniczy

 

 

Informujemy, iż od 1.08.2020 roku do 31.12.2020r.  obowiązywała  Taryfa opłat i prowizji:

Komunikat Zmiana opłat i prowizji

Zał. 1 – Ogólne warunki pobierania opłat i prowizji

Zał. 2 -Taryfa opłat i prowizji rachunki bieżące

Zał. 3 -Taryfa opłat i prowizji Klienci indywidualni

Zał. 4 – Taryfa opłat i prowizji operacje kasowe i zlecenia różne

Zał. 5 – Taryfa opłat i prowizji KREDYTY

Zał. 6 -Taryfa opłat i prowizji osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

Zał. 7 -Taryfa opłat i prowizji dla Aktywnych

Zał. 8 – Taryfa opłata i prowizji rachunek płatniczy

 

a także aktualne:

 

Tabela oprocentowania rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, wkładów i lokat terminowych od 01.04.2021r.

Tabela oprocentowania rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, wkładów i lokat terminowych obowiązująca od dnia 01.08.2020r.

TABELA – oprocentowanie kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR oraz Kredytów z oprocentowaniem od WIBOR (hipotecznych) od 29.05.2020r. do 30.06.2020r.

Tabela oprocentowania kredytów preferencyjnych i mieszkaniowych od 1.07.2020