Tabele opłat i prowizji oraz oprocentowania

Zał 1 Ogólne warunki pobierania opłat i prowizji bankowych

obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

od dnia 1 października 2018 r.:

Zał. 2 -Taryfa opłat i prowizji rachunki bieżące i pomocnicze

Zał. 3 -Taryfa opłat i prowizji Klienci indywidualni

Zał. 4 – Taryfa opłat i prowizji operacje kasowe i zlecenia różne

Zał. 5 – Taryfa opłat i prowizji KREDYTY

Zał. 6 -Taryfa opłat i prowizji osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

 oraz

Taryfa opłat i prowizji rachunek płatniczy od 07.08.2018

 

a także aktualne:

 

TABELA  oprocentowania rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, wkładów i lokat terminowych

 

TABELA – oprocentowania kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR