Tabele opłat i prowizji oraz oprocentowania

Informujemy, iż od 01.01.2021 roku obowiązuje nowa Taryfa opłat i prowizji

Komunikat dla Klientów

Taryfa opłat i prowizji od 01.01.2021r.

Zał. 1 – Ogólne warunki pobierania opłat i prowizji

Zał. 2 -Taryfa opłat i prowizji rachunki bieżące

Zał. 3 -Taryfa opłat i prowizji Klienci indywidualni

Zał. 4 – Taryfa opłat i prowizji operacje kasowe i zlecenia różne

Zał. 5 – Taryfa opłat i prowizji KREDYTY

Zał. 6 -Taryfa opłat i prowizji osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą

Zał. 7 -Taryfa opłat i prowizji dla Aktywnych

Zał. 8 – Taryfa opłata i prowizji rachunek płatniczy

 

 a także aktualne:

Tabela oprocentowania depozytów od 01.01.2022r

Tabela oprocentowania kredytów od 01.01.2022

 

archiwalna Tabela

Tabela oprocentowania depozytów od 01.04.2021r. do 31.12.2021

Tabela oprocentowania kredytów od 12.10.2021 pdf